For English scroll down.

Zapraszamy na wyjątkową podróż do siebie w towarzystwie dźwięków.
Doświadczanie dźwięków mis i gongów oraz innych instrumentów terapeutycznych wpływa kojąco na organizm, uspokaja myśli, łagodzi skutki stresu przynosząc poczucie spokoju i pogody ducha. Dzięki ukojeniu jakiego doznajemy nasz organizm przystępuje do samoregeneracji. Koncert relaksacyjny jest rodzajem medytacji, wewnętrznej podróży w towarzystwie dźwięków. Towarzystwo to zapewnią nam gongi, misy himalajskie, głos i szereg innych instrumentów etnicznych jak bęben ramowy, monochord cytrowy, kij deszczowy, misa kryształowa.
Pozytywny wpływ na nasze ciała i umysły zawdzięczamy wielotonowym brzmieniom starannie dobranych instrumentów. Ich dźwięki były używane do celów terapeutycznych od czasów starożytnych. Od lat 80-tych ubiegłego wieku zostały poddane wnikliwym badaniom na zachodzie Europy i w USA, które potwierdziły ich korzystne działanie.
Po koncercie zapraszamy na wspólne intonowanie i rozmowy przy herbacie.

CZAS: 90 min.

MIEJSCE:
Studio Zwierzyniec, ul. Kraszewskiego 15/3, 30-110 Kraków

WSTĘP: 35 zł (płatne na miejscu)
ZAPISY:
kontakt@poczujsiedobrze.pl / tel. 533 888 850
www.poczujsiedobrze

Alina Czerwińska – nauczycielka muzyki i śpiewu. Ukończyła kurs terapeutycznego oddziaływania wibracjami mis tybetańskich wg tradycyjnego przekazu himalajskiego, kurs I i II stopnia „Masaż dźwiękiem” wg metody Petera Hessa, roczne studium wokalne u Olgi Szwajgier. W 2015 roku uzyskała Certyfikat z Dźwiękoterapii (Sound Therapy Multi Instruments) w Wielkiej Brytanii.
Więcej informacji na:
www.poczujsiedobrze.pl
www.facebook.com/poczujsiedobrze/

Feel invited for a unique journey to your inner-self, in the company of sound.
Experiencing the sound of himalayan singing bowls, gongs and other therapeutic instruments has a soothing effect on the body. The sound has the ability to calm the thoughts, to reduce the effects of stress, to bring a sense of peace and serenity. Thanks to the relief, which we experience, our body commences self-healing. A relaxation concert is a kind of meditation during which will be accompanied by gongs, himalayan bowls, voice and a number of other ethnic instruments, such as frame drum, a cither monochord , a rain stick, and a crystal bowl.
We receive this positive influence on our bodies and minds thanks to the overtones of carefully selected instruments. Their sounds have been used for therapeutic purposes since ancient times. Since the 1980s, they have undergone thorough research in western Europe and the USA, which confirmed their beneficial effects.
After the concert, we invite you to join us in chanting and then chatting over the cup of tea.

DURATION: 90 minutes

PLACE:
Studio Zwierzyniec, ul. Kraszewskiego 15/3, 30-110 Krakow

FEE: 35 PLN (payment on arrival)

REGISTRATION:
kontakt@poczujsiedobrze.pl / tel. 533 888 850
www.poczujsiedobrze.pl

Alina Czerwińska – music and singing teacher. She completed the Course of “Therapeutic use of Tibetan singing bowls vibrations according to the traditional Himalayan lineage”, „Sound Massage”- Level 1 and 2 (Peter Hess Method). She learned vocal techniques from Olga Szwajgier. In 2015, she obtained the Certificate of Sound Therapy Multi Instruments in Great Britain.
More information:
www.poczujsiedobrze.pl
www.facebook.com/poczujsiedobrze/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *